Engelli Raporu

Engelli Sağlık Kurulu Raporu başvurusu için gerekli olan belgeler nelerdir? Rapor onayı ve verilişi süreci nasıl ilerler? Geçerlilik süresi ne kadardır? Engel oranı hesaplaması nasıl yapılır?

Sıkça Sorulan Sorular

Engelli bireylerin engelli raporu başvurusunda bulunabilmeleri için gerekli olan evraklar şunlardır:

  • Engelli Sağlık Kurulu Raporu'na başvurulması için hastane tarafından verilen dilekçe,
  • Nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Engelli Sağlık Kurulu Raporu'na başvuran bireyin 5 adet vesikalık fotoğrafı,

Engelli Sağlık Kurulu Raporu için başvurulan hastane tarafından rapor sonucu hakkında net bir tarih vermek mümkün değildir. Hastane yetkilileri sizin için belirli bir zaman dilimi bilgisi vereceklerdir. İncelenen rapor sonucu genellikle hastanenin belirlediği günlerde başvuran bireye iletilir. Engelli Sağlık Kurulu Raporu sonucunun belirlenmesi halinde, kurum müracaatında üç nüsha olarak düzenlenmektedir. Aynı şekilde kişisel müracaatlarda iki nüsha olarak hazırlanacaktır. En son sağlık kurulu raporu kamu hastanesinin başhekimi tarafından onaylanacaktır. Engelli Sağlık Kurulu Raporu nüshalarından biri başvuran engelli bireye verilmektedir. Eğer başvuru bir kurum tarafından yapıldıysa, bir nüsha da ilgili olan kuruma verilmekte veya posta yoluyla gönderilmektedir. Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nun bir nüshası da her zaman hastane içerisinde belgelendirilmek üzere saklanmaktadır. Engelli raporu alma şartları kişinin yaşamsal gerekliliklerine göre belirlenmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği ve engel durumunun gereklilik gösterdiği şartlara bireyin ne kadar uyum sağladığına göre talep edilebilir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nun geçerlilik süresi engelli bireyin engel durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Bu süre verilen raporda belirtilmektedir. Engel durumuna göre engelli raporu sürekli olabileceği gibi, geçici olarak da verilebilir. Engelli Sağlık Kurulu Raporu en az bir yıllık bir periyodu kapsamaktadır. Bireyin engel durumunun değişmesi halinde Sağlık Kurulu Raporu'nun yenilenmesi ve süresinin de değiştirilmesi gerekecektir. Bu değişim engelli bireyin talebi ve yeniden engelli raporu için başvurusu ile gerçekleşmektedir. Yeniden başvuru yapılması halinde kişinin engel durumu yeniden muayene edilir ve ona uygun olan süre yeni raporda değiştirilir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu'ndaki engel oranı hesaplamaları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen engellilik oranları cetveli doğrultusunda hesaplanmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu engellilik oranı cetveli muayeneyi yapan doktorlar tarafından kullanılmaktadır. Bireylerin bu engel oranının kendileri veya bir yakınları tarafından belirlemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Rapor sırasında her doktorun kendi branşına uygun olan engellilik oranı cetveline göre karara varması, toplamda engelli bireyin yüzdelik olarak engel durumunu belirler.

Price List Fiyat Listesi

Fiyat Listesi

Configure Araç Oluşturucu

Araç Oluşturucu

Calendar Online Servis Randevusu

Online Servis Randevusu

Mobile SEAT Online Mobil

SEAT Online Mobil

Find a dealer Yetkili Satıcı ve Servisler

Yetkil Satıcı ve Servisler